Opleiding tot Professionele Coach in Limburg en Antwerpen

happiness-wallpapers_34664_1920x1200                  Opleiding: Professionele coach                            in Limburg en Antwerpen

i.s.m. BETTER MINDS @WORK

De opleiding tot Professionele Coach is een opleiding voor professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te verbeteren en zo communicatie en samenwerking te optimaliseren. Je wil in je organisatie of bedrijf werken aan een coachend klimaat dat werkelijk bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep. Je wil niet alleen coachen bij problemen, maar ook mensen doen groeien waar ze reeds goed in zijn.

MEER INFO

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter en samen met Els bespreek je welke modules je wanneer wilt volgen. Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: els.schepens@bettermindsatwork.com

 

Met de certificatie kun je:

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om van uit het nieuwe mentaal te coachen (focus op pro-activiteit, breinmogelijkheden, empathisch leiderschap)

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief en veerkrachtig gedrag

+ Werkdrukbeleid in organisaties implementeren (preventie, draagvlak, werkplezier en bevlogenheid ontwikkelen)

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

+ Zelfstandig opdrachten binnen halen en offertes schrijven

 

Toelatingsvoorwaarden

​+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je hebt minimaal 3 jaar algemene werkervaring

+ Je hebt voldoende mogelijkheden en tijd om de geleerde competenties in een reële context te oefenen

+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt

 

Organisatie

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training. Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin menselijk kapitaal centraal staat.

De tweedaagse specialisatie (organisatiecoach of gezondheidscoach), jezelf leren in de markt zetten (acquisitievaardigheden) en de evaluatieopdracht in de praktijk, maken deze opleiding uniek en compleet!

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, het huiswerk en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

 

Programma

We beogen het opleiden van professionele veerkrachtcoaches, die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context.

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur. Het volledige traject telt 16 lesdagen.

Basismodule

De opleiding bestaat uit een basismodule van 4 dagen voor deelnemers die nog geen opleiding hebben genoten in coachvaardigheden. Deze basismodule biedt een gedreven training in de basiscompetenties van een professioneel coach: effectieve communicatie vanuit een evenwichtige relatie, richting geven aan en faciliteren van het coachproces, grondhouding, persoonlijk ontwikkelingsplan, ethiek en gedragscode, zelfreflectie, analyse van de coachvraag, proceshantering, actieplanning, inzetten van hulpbronnen, …

Kernmodule

Na deze basismodule volgt een kernmodule -coach van 9 dagen. Naast verdiepende coachvaardigheden en methodieken ligt de nadruk op de essentie van veerkracht, stress en burn-out. Vanuit wetenschappelijke en pragmatische invalshoeken worden competenties getraind om het mentaal, fysiek en sociaal kapitaal van cliënten te vergroten en te versterken. Een greep uit de invalshoeken: gezondheidspreventie, analyse van stressoren en energiebronnen, plan van aanpak ontwerpen, efficiënte en verbindende communicatie, het coachtraject en evaluatie, een nieuwe kijk op werk, talent en passie, organisatie- en team-coaching, acquisitie, …

Specialisatie

Hierna volgt een keuzemodule van 2 dagen waar je kan kiezen uit 2 specialisaties. Een eerste module gaat over specifieke organisatie coaching: hoe maak ik mijn organisatie burn-out-proof . In een tweede module ligt de focus op gezondheid, waarin voedings-, bewegings- en slaappatronen wetenschappelijk worden belicht. Voor beide modules worden experts ingeschakeld.

 

Jouw ontwikkeling

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er 6 leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De opdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een oefen- en in een reële context (video-opdracht). Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 3 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames krijg je gerichte feedback.

 

WANNEER, WAAR EN WIE? 

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst. Zij worden bijgestaan door leden van het team van Better Minds at Work, naargelang de expertises die tijdens de sessies worden aangeleerd. Zo zal Elke Geraerts verschillende malen over mentaal kapitaal spreken.

Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach. Ze doceert aan de TC-University in Rotterdam in de professionele coachopleiding. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Ze geeft mensen de ruimte om te excelleren waarin ze goed zijn.

Johnny Weustenraed is integratieve psychotherapeut en professionele coach. Doorheen zijn loopbaan binnen de zorgsector raakte hij geboeid door menselijke gedragingen. Hij ondersteunt in zijn praktijk en in diverse organisaties mensen met stress en burn-outklachten.
Hij is tevens docent aan de University Colleges Leuven-Limburg en traint leidinggevenden en groepen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zowel in profit  als in non-profit organisaties.
Zijn aanpak is stimulerend, zorgzaam, verbindend, praktisch, efficiënt, spontaan en doelgericht met de nodige humor.

Data

Stuur een mail naar : mailto:johnny.weustenraed@bettermindsatwork.comof naar Els.Schepens@bettermindsatwork.com

Jullie kunnen ook op de website ban Better Minds@work (https://www.bettermindsatwork.com/academy) kijken. Dit is de organisatie waarmee wij samenwerken.

Internationale Certificering door ICF

Bij de opbouw van de opleiding Better Minds at Work Coach werd er rekening gehouden met de 11 kerncompetenties die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. De opleiding is daarom een goede opstap om je als coach verder te laten certifiëren door de ICF.  Meer info vind je op www.coachfederation.be en
www.coachfederation.org.

PRIJS

Basismodule: € 2.150 (inclusief documentatie en certificatie)
Kernmodule en specialisatie: € 4.350
Basismodule en kernmodule en specialisatie:             € 5.850

Prijzen zijn exclusief btw. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 40%van deze sessie financieel te worden gesteund.

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter en samen met Els bespreek je welke modules je wanneer wilt volgen. Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: els.schepens@bettermindsatwork.com

http://www.bettermindsatwork.com/academy/18